KOPPLA SLÄPVAGNEN TILL DET BOGSERANDE FORDONET

 • Säkerställ att fordonets dragkrok är i gott skick, d.v.s. att den är strukturellt stabil.
 • Kontrollera att kulkopplingen är väl insmord.
 • Lyft kopplingshuvudet över dragkulan med hjälp av det sänkta teleskopiska stödhjulet.
 • Placera dragkulan under kopplingshuvudet och sänk ned kopplingshuvudet på dragkulan samtidigt som du håller kopplingshuvudet öppet. Vissa kopplingshuvuden har en automatisk stängningsmekanism och behöver inte hållas öppna. Fullständig information finns på sida 17. När huvudet och kulan är ordentligt ihopkopplade kommer kopplingshuvudets handtag att låsas på plats. Som försiktighetsåtgärd kan du vrida kopplingshuvudet och inspektera det för att se till att släpvagnen är ordentligt kopplad. På vissa kopplingshuvuden finns det indikatorer som visar när huvudet sitter fast ordentligt på kulan.
 • Fortsätt att veva upp stödhjulet tills den har dragits tillbaka helt och det övre handtaget sitter åt ordentligt. Om en mekanisk låsmekanism används, ska du kontrollera att den sitter på plats innan du reser. Nu lossar du huvudklämman och höjer stödhjulet så högt som möjligt i klämman och drar åt klämman ordentligt igen, för att säkerställa att stödhjulet hålls på avstånd från bromsmekanismerna. Automatiskt uppfällbara stödhjul behöver ingen sidoklämma.
  VARNING Om denna procedur inte följs är det sannolikt att stödhjulet lindas upp och kommer i kontakt med marken under transport, vilket orsakar allvarliga skador på mekanismen. Denna typ av skada täcks INTE av garantin.
 • Kontrollera katastrofvajerns tillstånd och byt ut den omedelbart om den är skadad eller saknas Anslut katastrofvajern till dragbeslaget på det bogserande fordonet.
 • Anslut den 13-poliga kontakten till uttaget på baksidan av det bogserande fordonet och se till att kilspåret i uttaget och skåran i kontakten är inriktade mot varandra. Kontrollera att alla lampor fungerar. Se även till att läpvagnens elkablar inte släpar på marken eftersom detta kommer att slita genom kabeln och göra att lamporna slutar fungera.
 • Se till att handbromsen är helt frikopplad. Handbromsen är i horisontellt läge när den är frikopplad. Res aldrig när handbromsen är ansatt.
 • Alla däck, både på det bogserande fordonet och på släpvagnen, måste fyllas med rätt mängd luft till maxtrycket som rekommenderas för bogsering. Kontrollera detaljerna i denna handbok och överskrid aldrig maxtrycket som visas på däckets sidovägg.